Vrijwaringsverklaring / contract

 

 

Fotograaf/openbaar maker

Onderneming:            Lea Verbruggen Fotografie

Contactpersoon:         Lea Verbruggen

Telefoon:                     06-28407877

E-mail:                        Leaverbruggenfotografie@gmail .com

 

 

 

Gebruik en Toestemming

Geportretteerde of diens ouders/ voogd geeft/ geven uitdrukkelijk toestemming voor het openbaar maken van zijn/haar portret 

  • in het portfolio van de fotograaf, zowel in print als digitaal, voor online en offline gebruik; 
  • ter publicatie op social media, waaronder maar niet uitsluitend Facebook, Instagram, Flickr, Pinterest, YouTube en eventuele toekomstige sociale media;
  • ten behoeve van promotionele doeleinden van fotograaf, zoals in advertenties, op banners en andere promotionele openbaarmakingsvormen; 
  • ter publicatie door derden, online of in print, ten behoeve van fotograaf, over fotograaf of over het werk van fotograaf;
  • in een expositie online of offline of in een fotoboek in print of digitaal, van fotograaf of in een verzamelboek samengesteld door een derde
  • of voor enige andere openbaarmaking in lijn met bovenstaande.

 

Fotograaf zal de portretten uitdrukkelijk niet gebruiken

  • om te verkopen via stocksites of op andere wijzen;
  • ten behoeve van direct financieel gewin, zoals directe verkoop van prints of directe verkoop van licenties;
  • om door derden te laten gebruiken voor zichzelf. 

 

Periode : Onbepaalde tijd

 

Geografisch gebied : Wereldwijd

 

Overige afspraken: 

Geportretteerde ontvangt het aantal onderling afgesproken bestanden voor eigen gebruik voor deze portretten of de publicatie daarvan. Geportretteerde vrijwaart fotograaf van enige aanspraak met betrekking tot het gebruik of publicatie van de portretten, in welke vorm dan ook, behoudens beperkingen zoals hierboven zijn vermeld.

 

Auteursrecht

Fotograaf zal de portretten bewerken in de door hem/haar gebruikelijke stijl. Portretten kunnen eventueel in collages of in combinatie met andere foto’s gebruikt worden. Geportretteerde stemt er mee in dat fotograaf de portretten creatief mag verveelvoudigen en openbaarmaken behoudens beperkingen zoals hierboven genoemd. 

 

Voor akkoord:

Indien geportretteerde jonger is dan 18 jaar, zal dit formulier (mede) door diens ouder/voogd ondertekend moeten worden.

 

 

Geportretteerde

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.